Tillstånd för värmepump i Stockholm

Följande gäller för installation av värmepumpar i Stockholm:

I Stockholms kommun måste du ansöka om tillstånd och få ett skriftligt beslut innan du kan installera någon form av värmepump – dock ej luftvärmepump (läs nedan).

Handläggningstiden är enligt Stockholm.se cirka 4-6 veckor så vi på värmepumparstockholm.com rekommenderar att du ansöker i god tid.

Inget tillstånd krävs för luftvärmepump

När du vill installera luftvärmepump behöver du inte ansöka om tillstånd.

Borrning och installation av värmepumpar i stockholm

Innan du ansöker om tillstånd för installation och borrning bör du göra en del saker:

  • Kontakta en certifierad installatör

I din ansökan måste du ange vilken installatör du tänkt anlita. Här anger du även din installatörs/brunnsborrares SITAC-nummer som verifieras.

  • Ta reda på var ledningar, rör och tunnlar går

Du bör se till att du vet var just dina ledningar och rör är dragna på din fastighet.

  • Diskutera med dina grannar

Grannar som bott länge i området kan känna till gamla borrhål.

  • Planera placering av borrhål

Du ta hjälp av miljö- och hälsoskyddskontoret i den kommun där du bor

Experter på värmepumpar
22 May 2021