Värmepumpar Stockholm

Proffs på vatten, värme, kyla, gas, solvärme och energibesparing

Varför installera värmepump?

Vi får ofta frågorna: varför ska vi installera värmepump? Vilka är fördelarna? Finns det några nackdelar? Vi ska här försöka förklara så gott vi kan.

Fördelarna: Till att börja med är själva energikällan, luft eller vatten, helt gratis. Man behöver inte heller borra i marken för att få energiförsörjning via en luft- eller luftvärmepump. Pumpen i sig är relativt lättinstallera och under de allra varmast sommardagar kan dessa pumpar även hjälpa till med kylning av huset. En annan fördel är att värmepumpar bidrar till mycket mindre CO2-utsläpp än något annat traditionellt uppvärmningssystem.

Nackdelarna: En del värmepumpar kan medföra buller från utomhusdelen. Köp därför gärna en pump med låg bullernivå. Vid kylning kan elförbrukningen bli högre än den elbesparing som görs vintertid.

Innan köpet: Leverantörerna är många och det finns många värmepumpar som inte lämpar sig till vårt nordiska klimat. Tänk även på att din värmepumpen måste installeras av en certifierad installatör.

Energibesparing: En kalkyl för varje enskilt hus tas fram innan installation för att avgöra hur elanvändningen i ett elvärmt hus kan minska. Oftast handlar det om en ganska stor skillnad, men det varierar från 6-10 000 kWh.

Installationstillstånd: Tag kontakt med din kommun då en del kommuner har en så kallad anmälningsplikt för installeration av värmepump.

22 apr 2013